Iriscopie

Iriscopie is een totaaldiagnose, die zich behalve op de feitelijke kwaal, ook richt op de achterliggende factoren, zoals erfelijke aanleg en verworven zwakten, om wat voor reden dan ook. Daarnaast tracht de oogdiagnose een verklaring te geven voor het ontstaan van ziekte, op basis waarvan de behandeling kan plaatsvinden.

In mijn praktijk wordt een foto gemaakt van uw oog, ter ondersteuning van een verantwoorde diagnose. Hierbij wordt gekeken naar alles wat van de norm afwijkt, zoals veranderingen in het normale verloop van de (stroma) iris, kleurveranderingen in de pigmentatie, pupilvervormingen of afvlakkingen, enz.

Oogdiagnostiek is geen geneeswijze, maar wordt in mijn praktijk zuiver gebruikt als een aanvullende methode om tot een diagnose te komen.