Voetreflexzonetherapie

Deze therapie heeft als basisgedachte dat handen en voeten reflexzones hebben, die in verbinding staan met alle organen, klieren, zenuwen, botten en weefsels. Reflexzone-therapie werkt holistisch, dat wil zeggen dat ze ervan uitgaat dat lichaam en geest van de mens één zijn.

Bij behandeling van de voetreflexen gaan we de pijnlijke punten opzoeken. Bij rugpijn bijvoorbeeld, geef ik een lichte druk op de voetzone aan de binnenkant van de voet. Bij een leegte van energie voelt de patient weinig pijn bij druk op de voetzone en kan gestreken worden, zodat energie weer kan gaan stromen op de corresponderende plek in het lichaam. Zo is een pijnlijke knie voelbaar op de kniezone van de voet. De druk zorgt ervoor dat de energie weer gaat stromen. De opgehoopte energie lost op.

Bij een consult wordt ook gekeken naar eventuele oorzaken van de klachten. Een niet verwerkte emotie kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van de lichamelijke klacht. Onverwerkte emoties geven een blokkade in de energiestroom. Ook bij chronische kwalen, zoals een verstopping van de dikke darm is er weinig energie doorstroming. Bij weinig stroming ontstaat dan neerslag van zogenaamde urinezuurkristallen. In de corresponderende voetreflexzone worden deze kristallen waargenomen.
Door te strijken op de reflexzone van de dikke darm worden ze weer opgelost. De energie kan weer stromen en de darmen worden weer actief. De stoelgang is hersteld.
Bij het eerste consult begint de behandeling met een anamnese met vragen over uw klachten en de redenen van uw bezoek. Daarbij wordt bekeken of er geen mogelijke contra-indicaties zijn. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.